Terms and conditions

Produkter og tjenester tilbys av

Sprudlende Sunn, Storveien 77, 1621 Gressvik

Kontakt oss på support@sprudlendesunn.no

Alle priser er i norske kroner med mindre annet er oppgitt

Personlig informasjon:

Vi avslører ikke personlige opplysninger om våre kunder, med mindre dette er tydelig angitt eller brudd på denne avtalen oppstår. Sprudlende Sunn forbeholder seg retten til å stenge tilgang til nedlasting av produkter dersom personlig informasjon er åpenbart falsk.

Bruk av avtalen:
Produkter som er kjøpt, er kun adressert til deg personlig og / eller din bedrift, og kan bare brukes av deg og deres husstand. Ethvert kommersielt formål er ikke tillatt, og det er heller ikke tillatt å gjøre noen form for avsløring av produktet / produktene. Det er også forbudt for deg eller noen tredjepart å omgå eller forsøke å omgå eventuelle sikkerhetsforanstaltninger. Hvis du ønsker å sitere noe av det kjøpte materialet, må dette gjøres på riktig faglig måte. Som kunde er det ditt ansvar at det kjøpte materialet ikke blir avslørt av en tredjepart.

Alle elektroniske produkter er dekket av lov om opphavsrett. De er skrevet, utformet, produsert og distribuert av © Sprudlende Sunn. Du er velkommen til å bruke elektroniske produkter til personlig bruk, det vil si at du må konsultere dem privat, skrive ut oppskrifter og kurs, men du må ikke - gratis eller mot betaling, dele, kopiere, låne, publisere, selge eller på annen måte avsløre © Sprudlende Sunn sine elektroniske produkter. 

Det er også forbudt å bruke elektroniske produkter til undervisning uten forutgående tillatelse.

Foredrag/kurs:
For forelesninger/kurs gjelder kjøpet kun for og utelukkende deltakelse i forelesningen/kurs. Innkjøp kan ikke byttes ut til en annen dato eller klokkeslett.

Når du har betalt, har vi registrert ditt navn og e-post, og dette er din opptaksbillett.

På alle Sprudlende Sunn sine produkter, både digitale og levende, er det ingen retur. Du har to års reklamasjonsrett under kjøpsloven. Dette gjelder alle digitale produkter (lydkurs, videokurs, e-bøker, webseminarer, workshops, etc.). Levering av digitale produkter finner sted umiddelbart etter betaling. Dette gjøres ved å laste ned via lenke sendt i e-post.

Som forbruker har du vanligvis 14 dager med avbestilling. Denne rettigheten går bort på digitalt leverte varer og tjenester så snart kjøpet er tatt i bruk, da det ikke kan returneres. Produktet anses å være brukt etter at du har fullført betalingen og mottatt fakturaen din og dermed tilgang til kurset.

Alle rettigheter til kurs, workshops, arrangementer og digitale produkter tilhører Sprudlende Sunn. Ved kjøp blir det gitt eksklusiv lisens til å bruke det kjøpte produktet som angitt under det aktuelle produktet.

Som medlem av vårt nyhetsbrev, samtykker du at ditt navn og mail adresse vil bli lagret i vår database. Disse opplysningene brukes til å sende deg nyhetsbrev med kampanjer, oppskrifter, nyheter og tips fra oss. Opplysningene deles ikke med noen tredjepart og du kan når som helst avregistrere deg fra nyhetsbrevet og dine opplysninger vil bli slettet.

Ved kjøp av våre tjenester, lagres ditt navn og e-post adresse i vårt program Simplero. Vi sender deg kun opplysninger og informasjon som er tilknyttet ditt kjøp og opplysningene deles ikke med noen tredjepart.

Spesielt om Nettsteder:
Sprudlende Sunn er ikke ansvarlig for noen tekniske eller menneskelige feil. Alt salg er kundens eget ansvar. 

Språk: Disse vilkårene er laget på norsk